CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.

O nás
 
Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je už od roku 2000 vývoj software a hardware v oblasti mobilnej komunikácie. Ponúkame inovatívne a kompletné riešenie projektu od návrhu až po finálny produkt. Do nášho portfólia patrí:

vývoj štandardného software pre PC a WEB

vývoj a realizácia komplexných IT projektov podľa požiadaviek klienta

vývoj GPS pozičných systémov a Fleetmanagementu

vývoj VoIP riešení pre GSM a TETRA siete

návrh a výroba elektronických dosiek plošných spojov pre hardwarové zariadenia

Projekty
 
Flag EU
„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Názov projektu:
INHOUSE TRACKING
Stručný opis projektu:
Cieľ projektu:
Cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu a služieb prostredníctvom inovačných aktivít a súvisiaceho experimentálneho výskumu.

Špecifické ciele:
Systematickou činnosťou podporiť získavanie nových poznatkov a ich praktické využitie pri experimentálnom výskume.

Východiskový stav:
Spoločnosť CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti Hagedorn Informationssysteme GmbH a na Slovensku pôsobí od januára 2000. Hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je vývoj softwaru pre VoIP aplikácie pre mobilné GSM a TETRA siete, vývoj telekomunikačných zariadení a pozičných systémov. TETRA sieť je digitálna sieť novej generácie na poskytovanie širokého rozsahu hlasových a dátových služieb vo vysokej kvalite. Spoločnosť sa pri distribúcii svojich finálnych produktov sústreďuje predovšetkým na zahraničné trhy, prioritne na Nemecký trh. Využíva pritom služby domácich slovenských dodávateľov pre činnosti ako sú osadzovanie dosiek plošných spojov, nákup elektronických súčiastok a spotrebného materiálu, reklamnú potlač hardwarových zariadení a podobne.

Stav po realizácii projektu:
V rámci projektu INHOUSE TRACKING sa zrealizoval priemyselný výskum modulu, ktorý integruje niekoľko druhov senzorov (senzor tlaku vzduchu, gyroskop, akcelerometer, magnetický kompas, RFID, Wi-Fi, GPS), s pomocou ktorých prostredníctvom Kalmanovho filtra dokáže veľmi presne vypočítať trasu získanú z pozícií digitálneho rádia. Vypočítaná trasa je následne prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (TETRA, Wi-Fi,GSM/UMTS, Bluetooth) zasielaná na server.
Výsledný produkt projektu INHOUSE TRACKING tvorí balík hardvérového a softvérového vybavenia, ktorý slúži na spracovanie (komunikačný servis), uchovávanie (databáza), vizualizáciu (webový a PC klient) a konfiguráciu.Tento komplexný systém umožňuje monitorovať pozíciu a pohyb zamestnancov (napr. bezpečnostnej služby, hasičského zboru, SBS,...) vybavených špeciálnymi digitálnymi rádiami vnútri objektov a tam, kde je nutné určiť presnú polohu v každom momente a kde klasické metódy ako GPS nie sú k dispozícii.

Hlavné oblasti využitia softwaru:
  • objekty bez GPS pokrytia
  • bezpečnostné a záchranné zložky (polícia, hasičský zbor, SBS)
  • priemyselné objekty so zvýšením rizikovým stupňom pohybu
Názov a sídlo prijímateľa:
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Popradská 66
040 11 Košice
Slovensko
Dátum začatia realizácie projektu:
15.01.2014
Dátum skončenia realizácie projektu:
31.12.2015
Výška poskytnutého príspevku:
308 597,73 €
Vyhodnotenie projektu:
Špecifikácia projektu:
Fotogaléria:
Logo operačného programu:
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP KaHR
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
SIEA
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.economy.gov.sk - Ministerstvo hospodárstva SR
www.siea.gov.sk - Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zmluvy
 
Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služieb uzatvorená podľa §9 odst.9 Zákona o verejnom obstarávaní
Licenčná zmluva uzatvorená podľa §9 odst.9 Zákona o verejnom obstarávaní
Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služieb uzatvorená podľa §9 odst.9 Zákona o verejnom obstarávaní
Kariéra
 
Patríme medzi dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, k čomu prispieva nielen spokojnosť našich klientov, ale i profesionalita a spoľahlivosť vlastných zamestnancov. Do nášho tímu preto hľadáme ľudí, ktorí k svojej práci pristupujú zodpovedne, cieľavedome a s rešpektom.

V súčasnosti nehľadáme nových kolegov.
Kontakt
 
Adresa
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Popradská 66
040 11 Košice
Slovakia
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Bartáková - konateľ
+421 (55) 7894 084
cassovia-software@stonline.sk
Obchodné údaje
IČO: 36 195 332
DIČ: 2020052430
IČ DPH: SK2020052430
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2072 0569
Výpis z obchodného registra SR