CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.

O nás
 
Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je už od roku 2000 vývoj software a hardware v oblasti mobilnej komunikácie. Ponúkame inovatívne a kompletné riešenie projektu od návrhu až po finálny produkt. Do nášho portfólia patrí:

vývoj štandardného software pre PC a WEB

vývoj a realizácia komplexných IT projektov podľa požiadaviek klienta

vývoj GPS pozičných systémov a Fleetmanagementu

vývoj VoIP riešení pre GSM a TETRA siete

návrh a výroba elektronických dosiek plošných spojov pre hardwarové zariadenia

Certifikáty
V roku 2018 sme sa stali držiteľom certifikátu ISO 9001:2015, ktorý sa zaviedol pre oblasť: Výskum a vývoj algoritmov, postupov, softvéru a hardvéru v oblasti mobilných komunikačných systémov a ich implementácia, výroba, predaj, podpora a servis.
Produkty
 
Naša spoločnosť sa zaoberá výskumom a vývojom softvéru a hardvéru v oblasti Professional Mobile Radio (PMR) so zameraním na krízovú bezpečnostnú komunikáciu. Užívateľmi produktov v oblasti Professional Mobile Radio sú najmä polícia, hasiči, záchranné služby, ostatné záchranné zložky, dodávatelia energií, bezpečnostné služby a verejná miestna doprava. V Európe, ale aj celosvetovo, sa z technológií na krízovú bezpečnostnú komunikáciu používajú najmä rádiové siete podľa TETRA a TETRAPOL štandardu a ojedinele ešte aj analógové rádiové siete v pásme UKV a VKV.
Medzi naše najnovšie produkty, ktoré sme v tejto oblasti vyvinuli patria:
  • serverová brána pre TETRA a TETRAPOL pre IP siete s názvom  df.gateway
  • komunikačný dispečerský softvér pre Windows platformu s názvom  IP Radio Touch
  • softvér na nahrávanie hlasových záznamov, dátovej komunikácie a konfiguráciu s názvom  df.Voicerecorder
V súčasnosti plánujeme vývoj rozsiahleho a udržateľného ekosystému  Roger, ktorý integráciou jestvujúcich úzkopásmových rádiových sietí ako aj možnosťou využitia smartfónov, tabletov, dash počítačov a webových aplikácií umožní nielen budúcu prevádzkyschopnosť a investičnú ochranu jestvujúcich rádiových sietí ale aj využitie moderných, cenovo dostupných koncových zariadení a operačných systémov, ktoré by ponúkali nové možnosti.
Počas svojej existencie sa naša spoločnosť s podporou materskej spoločnosti Hagedorn Informationssysteme GmbH úspešne etablovala na európskom trhu, o čom svedčí aj výrazný nárast obratu v posledných rokoch. Ďalšie informácie o našich produktoch ako aj referencie našich zákazníkov nájdete na stránke www.hagedorn-infosysteme.de.
Projekty
 
Flag EU
„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Názov projektu:
INHOUSE TRACKING
Stručný opis projektu:
Cieľ projektu:
Cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu a služieb prostredníctvom inovačných aktivít a súvisiaceho experimentálneho výskumu.

Špecifické ciele:
Systematickou činnosťou podporiť získavanie nových poznatkov a ich praktické využitie pri experimentálnom výskume.

Východiskový stav:
Spoločnosť CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti Hagedorn Informationssysteme GmbH a na Slovensku pôsobí od januára 2000. Hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je vývoj softwaru pre VoIP aplikácie pre mobilné GSM a TETRA siete, vývoj telekomunikačných zariadení a pozičných systémov. TETRA sieť je digitálna sieť novej generácie na poskytovanie širokého rozsahu hlasových a dátových služieb vo vysokej kvalite. Spoločnosť sa pri distribúcii svojich finálnych produktov sústreďuje predovšetkým na zahraničné trhy, prioritne na Nemecký trh. Využíva pritom služby domácich slovenských dodávateľov pre činnosti ako sú osadzovanie dosiek plošných spojov, nákup elektronických súčiastok a spotrebného materiálu, reklamnú potlač hardwarových zariadení a podobne.

Stav po realizácii projektu:
V rámci projektu INHOUSE TRACKING sa zrealizoval priemyselný výskum modulu, ktorý integruje niekoľko druhov senzorov (senzor tlaku vzduchu, gyroskop, akcelerometer, magnetický kompas, RFID, Wi-Fi, GPS), s pomocou ktorých prostredníctvom Kalmanovho filtra dokáže veľmi presne vypočítať trasu získanú z pozícií digitálneho rádia. Vypočítaná trasa je následne prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (TETRA, Wi-Fi,GSM/UMTS, Bluetooth) zasielaná na server.
Výsledný produkt projektu INHOUSE TRACKING tvorí balík hardvérového a softvérového vybavenia, ktorý slúži na spracovanie (komunikačný servis), uchovávanie (databáza), vizualizáciu (webový a PC klient) a konfiguráciu.Tento komplexný systém umožňuje monitorovať pozíciu a pohyb zamestnancov (napr. bezpečnostnej služby, hasičského zboru, SBS,...) vybavených špeciálnymi digitálnymi rádiami vnútri objektov a tam, kde je nutné určiť presnú polohu v každom momente a kde klasické metódy ako GPS nie sú k dispozícii.

Hlavné oblasti využitia softwaru:
  • objekty bez GPS pokrytia
  • bezpečnostné a záchranné zložky (polícia, hasičský zbor, SBS)
  • priemyselné objekty so zvýšením rizikovým stupňom pohybu
Názov a sídlo prijímateľa:
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Popradská 66
040 11 Košice
Slovensko
Dátum začatia realizácie projektu:
15.01.2014
Dátum skončenia realizácie projektu:
31.12.2015
Výška poskytnutého príspevku:
308 597,73 €
Vyhodnotenie projektu:
Špecifikácia projektu:
Fotogaléria:
Logo operačného programu:
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP KaHR
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
SIEA
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.economy.gov.sk - Ministerstvo hospodárstva SR
www.siea.gov.sk - Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zmluvy
 
Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služieb uzatvorená podľa §9 odst.9 Zákona o verejnom obstarávaní
Licenčná zmluva uzatvorená podľa §9 odst.9 Zákona o verejnom obstarávaní
Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služieb uzatvorená podľa §9 odst.9 Zákona o verejnom obstarávaní
Kariéra
 
Patríme medzi dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, k čomu prispieva nielen spokojnosť našich klientov, ale i profesionalita a spoľahlivosť vlastných zamestnancov. Do nášho tímu preto hľadáme ľudí, ktorí k svojej práci pristupujú zodpovedne, cieľavedome a s rešpektom.

V súčasnosti hľadáme nového kolegu na post "Frontend Web Developer". Viac podrobností v inzerate na www.profesia.sk
GDPR
 
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom „Zásady ochrany osobných údajov“.
Kontakt
 
Adresa
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Popradská 66
040 11 Košice
Slovakia
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Bartáková - konateľ
+421 (55) 7894 084
info@cassovia-software.com
info@cassovia-hardware.com
Obchodné údaje
IČO: 36 195 332
DIČ: 2020052430
IČ DPH: SK2020052430
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2072 0569
Výpis z obchodného registra SR